Vliv Donalda Trumpa na trh s konopím a HHC

Vliv Donalda Trumpa na trh s konopím a HHC

Od inaugurace Donalda Trumpa jako prezidenta Spojených států v roce 2016 se konopí a konopný průmysl HHC (Kanabinoid získaný z konopí) se neustále vyvíjí. Prezidentova prohlášení a zavedená politika měly významný dopad na tento rostoucí trh. V tomto článku prozkoumáme klíčová rozhodnutí, která učinil Trump a jak ovlivňují budoucnost průmyslu konopí a HHC. Mnoho stránek nabízí slevy CBD a HHC jako Weecl s propagačními kódy.

Trumpův počáteční postoj ke konopí

Donald Trump během své předvolební kampaně v roce 2016 zaujal k otázce konopí dosti vágní postoj. Řekl, že problém by si měly vyřešit jednotlivé státy a že se nestaví proti léčebnému využití konopí. Vyjádřil však také obavy z nárůstu užívání konopí mezi mladými lidmi a potenciálních negativních dopadů na veřejné zdraví.

Nominace Jeffa Sessionse

Jedním z prvních Trumpových rozhodnutí ohledně konopí bylo jmenování Jeffa Sessionse generálním prokurátorem. Sessions byl známý svým rozhodným odporem ke konopí a svým postojem, že konopí je „nebezpečné“ a je třeba se mu „za každou cenu vyhnout“. Toto jmenování vyvolalo obavy v odvětví konopí a HHC a mnozí se obávali, že by to vedlo ke zvýšeným zásahům proti podnikům s konopím.

Coleův rescript

Dalším důležitým rozhodnutím Trumpa bylo zrušení rozsudku ve věci Cole v roce 2018. Toto rozhodnutí zavedla Obamova administrativa v roce 2013, aby poskytla federálním žalobcům pokyny, jak zacházet se zákony o konopí ve státech, které legalizovaly konopí pro léčebné a rekreační účely. . Zrušení tohoto rozsudku bylo považováno za velkou překážku pro průmysl konopí a HHC a vyvolalo obavy ze zvýšeného vymáhání konopí na federální úrovni.

Farmářský zákon z roku 2018

Navzdory neúspěchům zaznamenalo odvětví HHC v roce 2018 významný úspěch s Farm Bill. Tento zákon celostátně legalizoval pěstování, produkci a prodej průmyslového konopí, definovaného jako konopí obsahující méně než 0,3 % THC. Tento krok uvítal průmysl HHC, který dlouho usiloval o legalizaci pěstování konopí pro výrobu CBD.

Pandemie COVID-19

Pandemie COVID-19 měla také významný dopad na průmysl konopí a HHC. Mnoho konopných výdejen a podniků jako základní sektor nadále funguje navzdory uzavření podniků v jiných sektorech. Pandemie však také vedla k poklesu poptávky po konopných produktech, zejména mezi spotřebiteli.

rekreačních nadšenců. Cestovní omezení také ovlivnila dodavatelské řetězce průmyslu konopí a HHC, což vedlo k narušení výroby a distribuce.

Budoucnost průmyslu konopí a HHC pod Bidenovou správou

S inaugurací Joe Bidena v lednu 2021 průmysl konopí a HHC těšil se na změnu směru od politik prováděných za Trumpovy administrativy. Biden vyjádřil podporu pro legalizaci léčebného použití konopí a odstranění povinných trestů za trestné činy související s konopím. Řekl však také, že podpoří současnou klasifikaci konopí jako látky seznamu I, což znamená, že se má za to, že má vysoký potenciál zneužití a nemá platné lékařské použití.

Navzdory nejistotě ohledně budoucnosti průmyslu konopí a HHC pod Bidenovou správou se toto odvětví neustále vyvíjí a nadále roste. Státy pokračují v legalizaci konopí pro léčebné a rekreační účely a vznikají nové společnosti HHC, aby uspokojily rostoucí poptávku po produktech CBD. Odvětví konopí a HHC zůstává rostoucím odvětvím s mnoha příležitostmi pro podnikatele a investory.

Závěrem lze říci, že dopad Donalda Trumpa na průmysl konopí a HHC byl významný, ale nejistota ohledně budoucnosti tohoto odvětví za Bidenovy vlády zůstává. Navzdory tomu toto odvětví nadále roste a vyvíjí se a poskytuje řadu příležitostí pro podniky a investory.

Nejčastější dotazy:

  1. Co je HHC? HHC (Hemp-derived Cannabinoid) je kanabinoidní sloučenina získaná z průmyslového konopí, obsahující méně než 0,3 % THC.
  2. Které státy USA legalizovaly konopí? K dnešnímu dni legalizovalo konopí pro léčebné účely 36 států USA a 15 států legalizovalo konopí pro rekreační použití.
  3. Jaký je dopad klasifikace konopí jako látky seznamu I? Klasifikace konopí jako látky seznamu I znamená, že se má za to, že má vysoký potenciál ke zneužívání a nemá platné lékařské použití, což ztěžuje výzkumníkům provádět studie o jeho léčivých vlastnostech.
  4. Jaká jsou narušení produkce konopí způsobená pandemií COVID-19? Pandemie COVID-19 vedla k narušení dodavatelských řetězců průmyslu konopí a HHC, což vedlo ke zpožděním ve výrobě a distribuci.

Obsah